m e n t o r i n g   d l a   b i z n e s u,   k a d r   n a u k i   i   e d u k a c j i

Mentoring dla klientów biznesowych

Proces współpracy

Przygotowanie optymalnego merytorycznie, kosztowo i czasowo cyklu szkoleniowego, wymaga umiejętności spojrzenia na kształcenie, jako proces ciągły. Rozwój pracowników w ramach organizacji, poza ich osobistym zaangażowaniem, wymaga kompleksowych narzędzi umożliwiających im podnoszenie własnych kwalifikacji i poszerzanie własnych horyzontów. Zobacz więcej...

Szkoła Mentorów

Zapraszamy do udziału w nowatorskim szkoleniu, które przygotowuje uczestników do podjęcia się roli mentora. Mentoring to szansa na rozwój, awans i lepsze relacje w pracy. Zainwestuj w poznanie metody, która rozwinęła wiele karier i odmieniła oblicze wielu firm!  Zobacz więcej...

Programy wdrożeniowe

Collegium Wratislaviense wspiera firmy we wdrażaniu programów rozwojowych, pomagamy w określeniu ich potencjału, jak i wprowadzeniu zmian i monitorowaniu ich efektów, z wykorzystaniem techniki mentoringu W zależności od potrzeb Klienta proponujemy szkolenia i warsztaty z zakresu mentoringu o różnej rozpiętości czasowej, a także spotkania coachingowe mające na celu przygotowanie do prowadzenia mentoringu. Zobacz więcej...