m e n t o r i n g   d l a   b i z n e s u,   k a d r   n a u k i   i   e d u k a c j i

Korzyści z mentoringu

Jakie są korzyści i atuty mentoringu?

  • metoda ta pozwala planować sukcesję stanowisk; 
  • zachować w organizacji wypracowaną wiedzę; 
  • maksymalizować potencjał pracowników, daje możliwość lepszego przygotowania następców na ważne stanowiska; 
  • mentoring poprawia jakość komunikacji w organizacji; 
  • pozwala wprowadzić do instytucji więcej inspirującego dialogu międzypokoleniowego, dającego mariaż wiedzy ze świeżym spojrzeniem; 
  • mentoring sprzyja także wzmocnieniu procesów międzypokoleniowego transferu wiedzy, lepszemu wykorzystaniu doświadczeń starszych pracowników oraz płynnemu przekazywaniu uprawnień kierowniczych w organizacjach; 
  • mentoring umożliwia obsadzenie kluczowych stanowisk w firmie najlepszymi kandydatami;
  • ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń;
  • oszczędza czas związany z organizacją procesów rekrutacyjnych.

Korzyści odnoszą także sami mentorzy: mają poczucie uznania ze strony firmy; rozwijają własne zdolności dydaktyczne, interpersonalne i liderskie; wpływają na proces kształtowania przyszłych liderów organizacji. Relacja mentorska wywiera również dobry wpływ na podopiecznego: czuje się doceniony, bezpieczny, zmotywowany do rozwoju, głębiej wchodzi w rozumienie kultury organizacyjnej firmy.